ประกาศ เรื่องการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ <<ดาวน์โหลด>>