ประกาศฯ เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ