ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สนง.ฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ศาลาประชาคมรวมใจพัฒนา อาคารอุทยานการเรียนรู้รวมใจพัฒนา และห้องน้ำสาธารณะในสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ