ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ (Kick off)ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ (Kick off) “เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร” ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ