โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมฯ

โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ดูวีดีโอ คลิกที่นี่

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ