ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวเฝ้าระวัง COVID-19เฝ้าระวัง COVID-19กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 5 มีนาคม 2563ร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 12 กุมภาพันธ์ 2563กิจกรรมจิตอาสา 11 กุมภาพันธ์ 2563กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563รวมภาพกิจกรรมปี 2562
1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 <<อ่านต่อ>>
2. kick off แยกก่อนทิ้ง <<อ่านต่อ>>
3. งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน <<อ่านต่อ>>
4. สืบสานประเพณีเข้าพรรษา <<อ่านต่อ>>
5. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ <<อ่านต่อ>>
6. ควบคุมโรคไข้เลือดออก <<อ่านต่อ>>
7. งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน <<อ่านต่อ>>
8. พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ <<อ่านต่อ>>
รวมภาพกิจกรรมปี 2561 <<อ่านต่อ>>

รวมภาพกิจกรรมปี 2563