ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รวมภาพกิจกรรมปี 2563
1. วันเด็กแห่งชาติ <<อ่านต่อ>>
2. กิจกรรมจิตอาสา 11 กุมภาพันธ์ 2563 <<อ่านต่อ>>
3. ร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 12 กุมภาพันธ์ 2563 <<อ่านต่อ>>
4. พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 5 มีนาคม 2563 <<อ่านต่อ>>
5. กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย <<อ่านต่อ>>

รวมภาพกิจกรรมปี 2562
1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 <<อ่านต่อ>>
2. kick off แยกก่อนทิ้ง <<อ่านต่อ>>
3. งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน <<อ่านต่อ>>
4. สืบสานประเพณีเข้าพรรษา <<อ่านต่อ>>
5. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ <<อ่านต่อ>>
6. ควบคุมโรคไข้เลือดออก <<อ่านต่อ>>
7. งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน <<อ่านต่อ>>
8. พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ <<อ่านต่อ>>
รวมภาพกิจกรรมปี 2561 <<อ่านต่อ>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ