ร้อยตำรวจตรี เดช คำปา
นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา
085-652-6671

นายส่ง ปั๋นเงิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา
086-169-1002
 

นายเจริญ ตันเฟย
รองนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา
083-156-5988
สิบตำรวจโท วศิษฐ์ สีหสกุล
ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
081-023-3993